Новини RSS 2.0

LYSOFORTE

LYSOFORTE®: гнучкий інструмент в годуванні тварин

Dr. Mauro Di Benedetto, DVM – Sr. Technical Service Manager, Kemin Europa N.V., Belgium

Lysoforte - це унікальний біологічно активний агент, збагачений лізофосфоліпідами. Лізофосфоліпіди - це клас хімічних сполук, одержаних з фосфоліпідів, які зустрічаються в лецитинах. Фосфоліпіди містять два залишки жирних кислот у поєднанні з гліцерином. Частковий гідроліз фосфоліпідів, який відщеплює одну з груп жирних кислот, дає лізофосфоліпіди, як показано на мал. 1.

Новый рисунок

Малюнок 1. Загальна хімічна будова лізофосфатидилхоліну, де R = залишок жирної кислоти

Лізофосфатидилхолін

Серед групи лізофосфоліпідів, лізофосфатидилхолін (ЛФХ) - це особливо добре відома молекула в біології та фізіології. Була проведена низка досліджень, що демонструють вплив ЛФХ на:

Засвоєння ліпідів, метаболізм та вироблення ліпопротеїнів та обмін речовин за допомогою caco-2-клітин (Nakano et al., 2009a)

Підвищення вмісту білка у кишкових стінках (Nakano et al., 2009b)

Поліпшення абсорбції вітамінів А і Е у кишківнику (Noh and Koo, 2001)

Профілактика та лікування сепсису та мікробних інфекцій (Yan et al., 2004)

Поглинання каротиноїдів з травного тракту та підтримка простого механізму дифузії для поглинання каротиноїдів кишковим епітелієм (Sugawara et al., 2001).

Жировий обмін і поглинання

Жир є важливою і дорогою поживною речовиною в кормах тварин, тому метаболізм і абсорбція жиру мають велике економічне значення для підтримки продуктивного вирощування тварин. Швидкість і ефективність поглинання жиру (рис. 2) залежить від середнього розміру крапель емульсії. Це призводить до утворення міцел, які можуть всмоктуватися через стінку шлунково-кишкового тракту. Важливим фактором є концентрація жирних кислот, необхідних для утворення міцел - "критична міцелярна концентрація". Lysoforte може впливати, як на розмір крапель емульсії, так і на формування міцел.

Новый рисунок (1)

Малюнок 2. Перетравлювання і всмоктування жирів в шлунково-кишковому тракті.

 Lysoforte стимулює всмоктування, як ненасичених, так і насичених жирних кислот

Lysoforte стимулює всмоктування насичених жирних кислот живими клітинами

Lysoforte покращує всмоктування насичених жирних кислот, стеаринової кислоти (Мал. 3) та пальмітинової кислоти (Мал. 4). Це особливо важливо для молодих тварин, які часто мають проблеми з метаболізмом насичених жирних кислот. Поглинання молекул радіоактивно мічених стеаринових та пальмітинових кислот живими клітинами було більшим у присутності Lysoforte порівняно з іншим емульгатором, лецитином. Обидві кислоти - стеаринова та пальмітинова є важливими компонентами корму. Наприклад, пальмова олія містить 48% пальмітинової кислоти. Обидві стеаринова та пальмітинова кислоти є основними компонентами дистиляту пальмової жирної кислоти.

Новый рисунок (2)

Малюнок 3. Вплив Lysoforte на поглинання стеаринової кислоти живими клітинами.

Новый рисунок (3)

Малюнок 4. Вплив Lysoforte на поглинання пальмітинової кислоти живими клітинами.

Lysoforte стимулює поглинання лінолевої кислоти, ненасичених жирних кислот живими клітинами.

Ненасичені жирні кислоти також є важливою поживною речовиною в усіх раціонах тварин, а Lysoforte показав покращення всмоктування цих жирних кислот. Lysoforte стимулював поглинання лінолевої кислоти, як показано на малюнку 5. Лінолева кислота особливо цікава для курей-несучок, оскільки впливає на розмір яєць. Рослинні олії - справжнє джерело лінолевої кислоти. Соєва олія має 54%, олія рисових висівок 40%, а насіння соняшника містить 68% лінолевої кислоти.

Новый рисунок (4)

Малюнок 5. Вплив Lysoforte на поглинання лінолевої кислоти живими клітинами.

Lysoforte підвищує засвоєння жирів та покращує справжню обмінну енергію (AME) у раціонах бройлерів

Дослід обмінної енергії (AME) був проведений у Центрі дослідження моногастричних тварин при університеті Massey, Нова Зеландія, у 2008 році, на 28-денних бройлерах (півниках) Ross 308.

Птицю годували раціоном з кукурудзи та соєвим шротом з трьома різними джерелами жиру. Обмінна енергія (ME) нормальних раціонів підтримувалася на рівні 12,76 МДж (3050 ккал)/кг, а раціони зі зниженою обмінною енергією (МЕ) було отримано шляхом зменшення доданого рівня жиру на 1% і заміни його глинистими мінералами. Сухий Lysoforte додавали до кормів у кількості 500 г/т. Джерела жиру та доза Lysoforte сухого показані в таблиці 1.

 

Таблиця 1. Джерела жиру та доза Lysoforte сухого у кормах бройлерів

Дослід.

 

Джерело жиру

Додана кількість жиру (%)

 

 

 

Рівень ME корму

Lysoforte сухий (г/т)

1

 

Жир з яловичини

3.80

 

Нормальний

0

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Жир з яловичини

2.80

 

Знижений

0

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Жир з яловичини

2.80

 

Знижений

500

4

 

Пальмова олія

3.20

 

Нормальний

0

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Пальмова олія

2.20

 

Знижений

0

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Пальмова олія

2.20

 

Знижений

500

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Олія рисових висівок

3.47

 

Нормальний

0

8

 

Олія рисових висівок

2.47

 

Знижений

0

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Олія рисових висівок

2.47

 

Знижений

500

 Додавання Lysoforte сухого до раціонів зі зниженою ME покращило вимірювану AME близько до нормальних значень (таблиця 2). У той час як AME всіх раціонів було покращено з Lysoforte, ефект був значніший для більш насичених жирів. АМЕ раціону на основі жиру з яловичини поліпшилася на 0,36 МДж (87 ккал)/кг. Раціон на основі пальмової олії був поліпшений на 0.41 МДж (98 ккал)/кг, а раціон на основі олії з рисових висівок було поліпшений на 0,34 МДж (81 ккал/кг).

Таблиця 2. Визначення AME в раціонах бройлерів з різними джерелами жиру і Lysoforte сухим

 

Раціони

Джерело жиру

Нормальний рівень МЕ, МДж (ккал)/кг

Знижений ріень ME, МДж (ккал)/кг

Знижений ріень ME + Lysoforte сухий МДж (ккал)/кг

Жир з яловичини

12.91a  (3085)

12.48b  (2982)

12.84a  (3069)

 

 

 

 

Пальмова олія

12.86a  (3073)

12.29b  (2937)

12.70a  (3035)

 

 

 

 

Олія рисових висівок’

12.87a  (3076)

12.40b  (2964)

12.74a  (3045)

 Lysoforte стимулює поглинання жиророзчинних поживних речовин

Влив Lysoforte сухого на поглинання вітаміну Е в яйцях бройлерів-селекціонерів на комерційних підприємствах

Батьки бройлерів (Cobb 500 х Cobb 500) були вирощені на двоповерховому комерційному підприємстві, розташованому в Кантоні, штат Джорджія, США. Початкова вага птиці становила 3380г, вік птиці - від 30 до 33 тижнів. Вітамін Е додавали до раціону як токоферолацетат при 20,7 мг/кг корму. Lysoforte сухий був доданий у кількості 500г/т корму. Експериментальний період тривав 12 тижнів, а Lysoforte додавали лише перші 4 тижні. Сорок яєць були відібрані у випадковому порядку з приміщення для збирання яєць протягом 6 різних відрізків часу, загалом 240 яєць.

Характеристики різних яєць показані в таблиці 3. 4-тижневий курс з Lysoforte значно покращив досліджувані показники яєць.

Таблиця 3. Вплив Lysoforte сухого на яйця батьків бройлерів при додавання в раціони лише протягом перших 4-х тижнів із 12-ти експериментальних тижнів

Новый рисунок (5)

Відмічено збільшення кількості вітаміну Е, що відкладається в яйцях батьків бройлерів протягом перших трьох тижнів дослідження, що стає статистично значущим на 3-му тижні (мал. 6). Крім того, на 12-й тиждень залишився підвищений вміст вітаміну Е в яйцях у порівнянні з початковими значеннями.

Новый рисунок (6)

Малюнок 6. Вплив Lysoforte на накопичення вітаміну Е в яйцях батьків бройлерів

a, b, c, позначає статистично значущу різницю (P<0.05)

Lysoforte покращує засвоюваність поживних речовин

Вплив лізофосфолідів на засвоюваність поживних речовин у бройлерів

Цей дослід проводився Університетом природничих наук в Познані (Польща-2010) на бройлерах породи Ross 308. Були використані два різних раціони, високої щільності (HD) та низької щільності (LD). Схему досліду показано в Таблиці 4.

Таблиця 4. Дослід

 

Дослід

 

Досліджуваний продукт

 

 

 

 

Дозування

досліджуваного

продукту

кг/т корму

 

 

 

 

Спосіб введення

Позитивний контроль (HD)

 

Ні

 

-

 

Mash

Позитивний контроль + Lysoforte Booster

 

 

Так

 

0.25

 

Mash

Позитивний контроль + Lysoforte Booster

 

 

Так

 

0.50

 

Mash

Негативний контроль (LD)+ Lysoforte Booster

 

 

Так

 

0.50

 

Mash

 Раціони були на основі кукурудзи, соєвого шроту, пшениці і соєвої олії, рецептури корму були розроблені таким чином, щоб корм HD мав 0,20МДж очевидної метаболічної енергії (47 ккал)/кг більше, ніж корми LD.

Як показано в табл. 5, тварини, що отримували Lysoforte Booster сухий, показали кращий рівень засвоєння всіх протестованих поживних речовин; це поліпшення було статистично значущим для сирого жиру та азоту, і, зрештою, значно збільшилося AMEn досліджених груп.

Таблиця 5 Засвоєння сухої речовини, НДК, сирого жиру, азоту та рівень АМЕ

 

Суха

речовина

Органічна

суха речовина

Сирий

жир

Сира клітчатка

НДК

Азот

AMEn

Позитивний контроль (HD)

69.7

71.5

85.1b

27.9

21.2

87.9b

2988b

Поз. контроль + Lysoforte Booster 250g/tonne

71.0

72.9

87.8a

29.8

23.5

89.3a

3128a

Поз. контроль + Lysoforte Booster 500g/tonne

72.8

74.6

88.1a

33.1

28.4

90.3a

3158a

Нег. контроль (LD)+ Lysoforte Booster 500g/tonne

71.8

73.6

87.0ab

31.8

25.5

89.6a

3186a

Стандартна середня помилка

0.414

0.403

0.337

0.888

0.952

0.190

18.34

Ймовірність

0.353

0.298

0.135

0.658

0.400

0.001

0.017

DM – суха речовина

ODM - Органічна суха речовина

NDF – НДК

CF – Сирий жир

CFi- Сита клітчатка

N – Азот

AMEn – apparent metabolisable energy corrected to zero nitrogen balance

SEM – standard error of the mean

P – probability

abc - означає, що в рядку з різними буквами, значно відрізняються по p≤0,05

 Lysoforte покращує характеристики туші

Збагачення раціону природним біосурфактантом, лізолецитином у бройлерів (Melegy, T та ін., 2010)

У цьому дослідженні в цілому 996 одноденних курчат-бройлерів (Cobb 500) зважували окремо і випадковим чином розподілили на чотири групи, які в свою чергу були поділені на три підгрупи по 83 бройлера в кожній.

Птицю I групи (позитивний контроль) годували базовим раціоном, рекомендованим компанією Cobb. Раціон складався з кукурудзи та соєвого шроту (табл. 6).

Птицю ІІ групи (негативний контроль) годували раціоном з низьким вмістом поживних речовин. Раціони були на основі кукурудзи та соєвого шроту і мали нижчі рівні доданої олії та синтетичних амінокислот (L-лізин та DL-метионін). Метаболічна енергія (ME) цих раціонів була нижча приблизно на 0,14 МДж (35 Ккал/кг), ніж у контрольних раціонах (табл. 6).

Птицю III групи годували раціоном негативного контролю додавши Lysoforte Booster у дозі 250 г на тонну корму з першого дня до забою (40 днів).

Птицю IV групи - раціоном негативного контролю додавши Lysoforte Booster у дозі 500 г на тонну корму з першого дня до забою (40 днів).

Таблиця 6. Комбінації раціонів для бройлерів та показник поживності.

Інгредієнти

Контрольні раціони

Експериментальні раціони

Стартер

 

Гровер-Фінішер

Стартер

 

Гровер-Фінішер

Кукурудза

55.78

 

60.40

56.57

 

61.23

Соєвий шрот  (44% CP)

29.19

 

23.83

29.19

 

23.83

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукурудз глютен (60% CP)

7.50

 

7.50

7.50

 

7.50

Соєва олія

3.04

 

4.10

2.29

 

3.35

Хлорид натрію

0.35

 

0.35

0.35

 

0.35

Бікарбонат натрію

 

0.04

0.06

0.04

0.06

 

 

 

 

 

 

 

L-Lysine

 

0.20

0.18

0.15

0.13

 

 

 

 

 

 

 

DL-Methionine

 

0.06

0.07

0.04

0.05

Монокальцій фосфат

 

1.76

1.55

1.76

1.55

 

 

 

 

 

 

 

Вапняк

 

1.81

1.66

1.81

1.66

 

 

 

 

 

 

 

Бройлерний премікс

 

0.30

0.30

0.30

0.30

Всього

 

100

100

100

100

Показники поживності

 

 

ME: МДж(Ккал) /кг

 

12.76 (3050)

13.28 (3175)

12.62 (3015)

13.14 (3140)

Сирий протеїн (%)

 

22.00

20.00

22.00

20.00

Жир (%)

 

6.33

7.35

5.61

6.63

Сира клітчатка (%)

 

3.45

3.15

3.45

3.15

Lysine (%)

 

1.28

1.10

1.24

1.06

Methionine (%)

 

0.50

0.48

0.48

0.46

Met+Cys (%)

 

0.89

0.84

0.87

0.82

Кальцій (%)

 

1.00

0.90

1.00

0.90

Загальний фосфор (%)

 

0.81

0.74

0.81

0.74

Доступний фосфор (%)

 

0.50

0.45

0.50

0.45

 Як показано в таблиці 7, відсоток виходу м'яса та грудки для негативного контролю з Lysoforte були подібними до значень, отриманих у позитивному контролі. Це вказує на те, що добавка Lysoforte в раціоні з низькою поживністю компенсувала зменшення поживних речовин і  дала можливість отримати хороші показники вирощування. У той же час, додавання Lysoforte Booster сухого «на додаток» до раціону негативного контролю значно покращило вихід при розбиранні туш (p <0,05).

Таблиця 7. Особливості тушки забитих птахів наприкінці експерименту. Представлено середні значення ± SD

Параметри (%)

Позитивний контроль

 

 

Негативний контроль з Lysoforte Booster (г/т)

P value

 

 

 

0

250

 

500

 

Вихід м’яса

76.12ab ± 3.0

 

75.66b ± 1.0

76.78a ± 1.4

77.01a ± 1.9

0.019

Вихід грудки

28.20 ± 2.1

 

27.55 ± 1.6

28.20 ± 1.2

28.13 ± 1.3

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихід стегон

41.36 ± 2.1

 

42.03 ± 1.2

42.53 ± 0.8

42.54 ± 1.1

0.051

Індекс печінки

3.10a ± 0.4

 

2.80ab ± 0.5

2.68b ± 0.3

2.72b ± 0.4

0.004

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс селезінки

0.24 ± 0.07

 

0.21 ± 0.04

0.24 ± 0.036

0.25 ± 0.4

 

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серцевий індекс

0.71 ± 0.17

 

0.70 ±  0.13

0.72 ± 0.10

0.73 ± 0.11

 

0.864

a, b  позначає статистично значущу різницю (P<0.05)

 Оптимізація раціонів з Lysoforte є економічно ефективною

SAC дослід продуктивності бройлерів, UK 2010

У цьому досліді було дві групи бройлерів, самців і самок Ross 308 було досліджено для оцінки ефективності Lysoforte в раціонах зі зниженим рівнем доданої соєвої олії. Дослідний період складав 40 днів. Кожна група складалася з 344 бройлерів - 184 самці (4 групи х 46 птахів) та 160 самок (4 групи х 40 птахів). Застосовувалося чотири фази годівлі: Стартер (0-10 днів), Гровер 1 (10-25 днів), Гровер 2 (25-35 днів) та Фініш (35-40 днів). Даванка корму була нормована для стартової фази (360 г/самця, 340 г/самку) і видавалася ad libitum під час інших фаз. Стартерні корми подавалися як крупка. Гровер 1, 2 та Фінішні корми виготовлялися у вигляді гранул (3мм). Lysoforte додавали по 500 г на тонну в усіх чотирьох фазах.

Новый рисунок (7)

Малюнок 7. Середня маса тіла (кг) на 40 день. F = самки; M = самці; T = загальна популяція

Новый рисунок (8)

Малюнок 8. Конверсію корму стандартизовано на рівні 2,5 кг. F = самки; M = самці; T = загальна популяція

Новый рисунок (9)

Малюнок 9. Європейський індекс ефективності виробництва (EPEF) на 40 день. F = самки; M = самці; T = загальна популяція

Цей дослід підтвердив, що завдяки застосуванню матричних даних Lysoforte Booster у процесі оптимізації раціонів для бройлерів, можна досягти таких самих (або кращих) показників при меншій вартості кормів, що збільшує прибутковість виробництва.

Ефективність Lysoforte при нетрадиційних джерелах жирів і масел

Ефективне застосування Lysoforte Booster при вирощуванні індиків - 2013

Мета дослідження полягала у вивченні впливу кормової добавки, природного посилювача абсорбції, доданого поверх раціону, на перших двох етапах вирощування та оптимізація раціонів на інших етапах вирощування до забою індиків. Експериментальне випробування проходило в  Moorgut Kartzfehn GmbH & Co. KG (Німеччина) на тестовій фермі Kartzfehn Nord. Всього було використано 960 одноденних самців індиків BUT 6. Індики були випадковим чином розподілені на дві групи: контрольна група -  стандартна 6-фазна схема вирощування відповідно до рекомендацій Kartzfehn та дослідна група Lysoforte - стандартна 6-фазна схема вирощування зі зниженим вмістом жиру у фазах від 3 до 6 і доповнена 500 г Lysoforte Booster на тонну корму. Зокрема, загальний вміст жиру у фазах 1 та 2 становив 5,9% для обох груп, а Lysoforte Booster Dry був доданий поверх раціону в дослідній групі. У фазі 3 кількість загального жиру становила 6,6% в контрольній групі та 5,9% в Lysoforte, у фазі 4 - 7,7% у контролі та 6,8% у групі з Lysoforte, у фазі 5 - 8,5% у контролі та 7,3% з Lysoforte, у фазі 6 - 10,1% у контролі та 8,8% в Lysoforte. В результаті оптимізації була досягнута нижча вартість раціону, яка приблизно коливалася від 2-3 євро на тонну кормів. Результати досліду показано в таблиці 11.

Таблиця 11. Середні значення показників продуктивності двох груп: Контроль та Lysoforte. (NS = несуттєві відмінності)

Параметри

Контроль

Lysoforte

P value

Вага після фази 1 (кг)

0,271

0,315

 

<0.001

Вага після фази 3 (кг)

4,39

4,82

<0.001

Вага після фази 4 (кг)

9,21

10,15

<0.001

Вага після фази 5 (кг)

13,36

14,72

0.006

Жива вага (кг, 147 день)

22,27

22,21

NS

Жива вага кор. (кг)

22,45

22,4

NS

SD

1,65

1,71

NS

CV%

7,37

7,67

NS

Приріст (кг)

0,153

0,152

NS

Конверсія корму 1

2,74

2,73

NS

Падіж (%)

16,46

18

NS

Стан лапок (середній)

1,235

1,089

NA

 Падіж (включає вибракованих і деформованих тварин, а також птицю, яка лікувалася з будь-якої причини) не відрізнявся між групами: 16,46% у контролі та 18,00% в Lysoforte. Стан лапок оцінювався за системою оцінки  Hocking et al. (2008) після забою.

Група Lysoforte показала вищі показники ваги на всіх проміжних фазах, тоді як при забої, вага була подібна до контролю. Це може бути пов'язано з більш ефективним травленням та поглинанням жиру у групі Lysoforte, особливо на більш ранніх стадіях росту. Як зазначалося вище, кінцева маса тіла була однаковою для обох груп. Цілком ймовірно, що більш ранні відмінності у вазі були покращені на останній стадії зростання (з менш сприятливою конверсією корму), бо ж випадкова маса індичок на проміжних фазах (25% груп) не може представляти загальну тенденцію груп. Проте загальна ефективність росту та конверсія корму були однакові для обох дослідів, і на підставі того факту, що оптимізація призвела до зниження вартості раціонів, можна зробити висновок, що Lysoforte можна ефективно використовувати в раціонах індички з кислою олією у якості основного джерела олії. Кращий  показник стану лапок можна пов’язати із більш сухим послідом, на який, швидше за все, впливає краща засвоюваність жиру в групі Lysoforte.

Висновки

Lysoforte підходить для багатьох видів і успішно випробуваний на бройлерах, курах-несучках, індичках, свинях та аквакультурах. Lysoforte є надзвичайно універсальним кормовим інгредієнтом і може бути використаний для досягнення багатьох різних цілей.